Harald Weessies Taal- en Onderwijsadvies 

 
Ondersteuning van leerkrachten, directies en besturen van basisscholen bij
interventies die tot doel hebben de kwaliteit van het taalonderwijs te verbeteren.

Uitgangspunten

Scholen worden steeds diverser, leerlinggroepen steeds heterogener. De noodzaak om taal en leren met elkaar in verband te brengen neemt toe. Succesvolle interventies hebben altijd te maken met taal, of kennis over taal en cultuur. Taal is voorwaardelijk voor leren en ontwikkeling. Verbetering van leerkrachtvaardigheden en de leeromgeving van de leerling staan centraal.

Visie

Veel gehoorde opmerkingen zijn: "Ik praat over de hoofden heen..", of  "Hij kan het volgens mij wel, maar hij begrijpt niet wat er van hem wordt verwacht". Vaak is het de vraag of een leerling leerstof niet begrijpt of dat er sprake is van een taalstruikelblok. 

Zowel in basis- als voortgezet onderwijs struikelen veel leerlingen over een gebrek aan woordenschat of typische schooltaal waarmee ze onvoldoende bekend zijn. Voor veel anderstalige leerlingen geldt bovendien dat hun andere culturele achtergrond een belangrijke rol speelt. Harald Weessies Taal- en Onderwijsadvies levert vanuit de praktijk een bijdrage aan de verbetering van de leeromgeving van leerling en leerkracht.

Partners

Harald Weessies werkt bij verschillende opdrachten samen met professionele collega's en is lid van de Vereniging van Taalspecialisten.